วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

พืชใบเลี้ยงคู่

พืชใบเลี้ยงคู่ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Magnoliopsida หรือ Dicotyledons กลุ่มของพืชกลุ่มหนึ่งมีเมล็ดที่ประกอบด้วยใบเลี้ยงคู่ ซึ่งเป็นชั้นทางชีววิทยา ต่อจากส่วนทางชีววิทยา ของพืชดอก (Magnoliophyta)

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ พืชใบเลี้ยงคู่ ได้มีระบบการจัดชั้นแบบใหม่ขึ้นมา ในขณะที่ระบบเก่า ระบบ Cronquist ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ ในระบบใหม่ ระบบ Angiosperm Phylogeny Group ได้มีการจัดชั้นดังแสดง

ระบบ Angiosperm Phylogeny Group Palaeodicots: basal orders

Amborellales
Nymphaeales
Austrobaileyales
Chloranthales
Ceratophyllales
'Palaeodicots': Magnoliid complex

Magnoliales
Laurales
Piperales
Aristolochiales
Canellales
Eudicots

Basal eudicots

Ranunculales
Buxales
Trochodendrales
Proteales
Gunnerales
Berberidopsidales
Dilleniales
Caryophyllales
Saxifragales
Santalales
Vitales
Rosids

Basal rosids

Crossosomatales
Geraniales
Myrtales
Eurosids I

Zygophyllales
Celastrales
Malpighiales
Oxalidales
Fabales
Rosales
Cucurbitales
Fagales
Eurosids II

Brassicales
Malvales
Sapindales
Asterids

Basal asterids

Cornales
Ericales
Euasterids I

Garryales
Solanales
Gentianales
Lamiales
Unplaced: Boraginaceae
Euasterids II

Aquifoliales
Apiales
Dipsacales
Asterales
ระบบCronquist
Magnoliopsida

Magnoliidae (mostly basal dicots)

Magnoliales
Laurales
Piperales
Aristolochiales
Illiciales
Nymphaeales
Ranunculales
Papaverales
Hamamelidae

Trochodendrales
Hamamelidales
Daphniphyllales
Didymelales
Eucommiales
Urticales
Leitneriales
Juglandales
Myricales
Casuarinales
Caryophyllidae

Caryophyllales
Polygonales
Plumbaginales
Dilleniidae

Dilleniales
Theales
Malvales
Lecythidales
Nepenthales
Violales
Salicales
Capparales
Batales
Ericales
Diapensiales
Ebenales
Primulales
Rosidae

Rosales
Fabales
Proteales
Podostemales
Haloragales
Myrtales
Rhizophorales
Cornales
Santalales
Rafflesiales
Celastrales
Euphorbiales
Rhamnales
Polygalales
Sapindales
Geraniales
Apiales
Asteridae

Gentianales
Solanales
Lamiales
Callitrichales
Plantaginales
Scrophulariales
Campanulales
Rubiales
Dipsacales
Calycerales
Asterales

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น